Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Prodávají je fyzická osoba Mgr. Vilém Kocián, IČ 15065677, DIČCZ450107049, tel. 603 468 655, fakturační adresa Vilém Kocián, Náměstí Osvoboditelů 1366. 153 00 Praha 5-Radotín ( dále jen prodávající)

Kupující převzetím zboží od prodavajícího, nebo převzetím od přepravce, souhlasí s těmito obchodními podmínkami.Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy ( nebo z faktury za zboží)se řídí režimem obchodního zákoníku.

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem zasíláme obratem. Ostatní zboží podle termínu výrobce, obvykle do 4 týdnů.

Způsob dodání

Zboží přepravujeme ve spolupráci s dopravními společnostmi, některé vlastními prostředky a po domluvě je možno vyzvednout zboží i na prodejně Sport, Vrážská 1528, 153 00 Praha 5-Radotín. Cena dopravy se řídí tarify dopravních společností. Balné účtujeme dle rozměru a hmotnosti zbožíl. Obvykle dodáváme bez balného.

Objednávka

Zboží lze objednat písemně, e-mailem nebo přes e-shop-wwww.kocian-sport.cz s uvedením všech náležitostí řádné objednávky. Kupující obdrží cenu, která je v okamžiku objednání platná .Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami.

Platnost cen

Ceny jsou uvedeny na stránkách https://kocian-sport.cz, jsou platné a jsou pravidelně upravovány.

Platební podmínky

Platba je možná uskutečnit hotově při převzetí zboží, dobírkou nebo bankovním převodem / to je jen u stálých zákazníků a právnických osob, příp. dalších obchodních partnerů), splatnost je 14 dní. Veškeré zboží zůstává majetkem prodávajícího až do doby zaplacení.

Vrácené zboží

Pokud zboží neodpovídá objednávce, může kupující do 5 pracovních dnů toto zboží vrátit v původním obalu, zajištěné proti poškození včetně kopie pořizovacího dokladu. Pokud bylo zboží již použité nebo je poškozené, vyhrazuje si prodávající právo zboží nepřijmout nebo si účtovat vzniklé náklady. V případě drobného materiálu-cvičky, řemínky, bandáže, lze zboží vrátit jen při zjevné výrobní vadě, nesmí být použito.

Reklamace

Kupující je povinnen si zboží řádně prohlédnout a zjištěné vady do 3 dnů reklamovat písemně u prodávajícího - na adresu Vilém Kocián, náměstí Osvoboditelů 1366, 153 00 Praha 5-Radotín. V písemném oznámení musí uvést všechny zjištěné vady. Povinně přiložit kopii daňového dokladu.

Při převzetí zboží na prodejně je kupující provést kontrolu ihned na místě a řešit vady s prodávajícím. V případě převzetí zásilkovou službou, podepsáním přepravního listu stvrzujer, že zboží přišlo nepoškozené. V případě poškození musí kupující na místě sepsat zápis o poškození. Vady, které nejsou zjevné při převzetí se řeší, jak je výše uvedeno.

Poškození 3. osobou nebo neodborným zacházením se neuznává. Kupující je povinnen se seznámit s obsluhou, návodem.

Záruční doba

Záruční doiba je 24 měsíců, u drobného spotřebního zboží jako jsou cvičky, mozolníky nelze záruku uplatňovat, neboť životnost těchto výrobků je dána používáním. Záruční doba se prodlužuje o dobu, co je výrobek v opravě.

Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nebyly dodrženy podmínky smlouvy.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě nedostupnosti zboží.Před odstoupením je povinnen informovat kupujícího a navrhnout další postup.

Ochrana osobních údajů

Kupující dobrovolně poskytuje osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováváním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy. Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s předáváním třetím osobám za těchto podmínek:

Prodávající poskytuje osobní údaje jen za účelem dopravy zboží. Prodávající je řádným registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji se řídí příslušnými ustanoveními zákony č.101/2000Sb.

Další informace

Rádi poskytneme na telefonu 603 468 655 nebo při osobní návštěvě.

Závěrečná ustanovení

Zboží zůstává v majetku prodávajícího až do úplného zaplacení zboží.

Platnost obchodních podmínek je od 1.1.2015.  Prodávající má právo obchodní podmínky změnit. Změnu však musí avizovat na svých stránkách nejméně 1 měsíc předem.

 

Akrobatická podlaha 12 x 12 m firma SPIETH (7.6.2017)

GK Vítkovice získali novou podlahu a prodávají svou stávající podlahu typu Reuther, výroba SPIETH, cena 220.000 Kč ( původní cena 740.000 Kč. Při rchlém jednání sleva !!!

zobrazit podrobnosti

Magnesium (23.7.2014)

Magnesium za výhodnou cenu

zobrazit podrobnosti

Oprava žerdí - bradla ženy (28.11.2013)

Opravujeme poničené, nebo opotřebované dýhování. Bradlová žerď je jako nová! Cena včetně DPH 7000 Kč.

zobrazit podrobnosti